Förbättrade Komatsu 835 och 845

Förbättrade Komatsu 835 och 845

Din feedback har hjälpt oss att utveckla Komatsu 835 och 845 till bättre produkter. Vår kombinerade kunskap och erfarenhet har lett till hela 59 förbättringar på maskinerna! I den interaktiva vyn nedanför kan du vandra runt maskinen i 360°, samt klicka på de vita prickarna och läsa om ett urval av de viktigaste förbättringarna.

Skotare Komatsu 835

Smidig och högproduktiv skotare

Komatsu 835

Komatsu 835 är optimal för gallring med sin framkomlighet och styrka. Det är en skotare med låg vikt, hög markfrigång och en bränsleeffektiv motor, faktorer som alla bidrar till att reducera miljöpåverkan.
Skotare Komatsu 845

Vinstdrivande och skonsam skotare

Komatsu 845

Komatsu 845 är byggd för att leverera högsta möjliga produktivitet i gallring och klen slutavverkning. Det är en smidig skotare med lågt marktryck som har utmärkt förarkomfort.