MaxiVision

Ta produktionsplaneringen till en ny nivå

MaxiVision hjälper dig att visuellt se förutsättningarna och förhållandena i skogen både idag och i framtiden. Genom olika kartvyer får du information om såväl markförhållanden som övriga arbetslagets produktion och kan utifrån det planera arbetet så effektivt och skonsamt som möjligt. Eftersom allting är molnbaserat sker uppdateringar i realtid och förändringar syns direkt på skärmen i maskinen.

I MaxiVision kan du kombinera kartor över objektet med aktuell information om markförhållanden i en gemensam vy, samtidigt som du ser din och kollegornas produktionsdata i realtid. Den överskådliga vyn över arbetet ger bra verktyg för att planera produktionen och du kan fatta bra beslut. MaxiVision möjliggör också ett smidigt samarbete mellan skördare och skotare tack vare att alla i arbetslaget ser vad kollegorna gör.

Rent praktiskt innebär det att skördarföraren kan underlätta för skotaren genom att tex planera lämpliga basvägar, spökslag och avlägg utifrån aktuella förhållanden. Skotarföraren i sin tur kan se produktionen i varje körstråk, vilket gör det lättare att optimera körningen och slippa onödiga omvägar. När virket är skotat till avlägget kan föraren avmarkera stråket, vilket gör uppföljningen enklare.
Förutom att MaxiVision ger förare i ett arbetslag en bra överblick över det gemensamma arbetet så bidrar tjänsten också till att underlätta kommunikationen mellan förare. Genom att skriva meddelanden mellan varandra eller märka ut speciella områden på kartan förbättras samarbetet och resultatet blir därefter. Den oöverträffade integrationen mellan skördare och skotare ger ett optimerat arbetsflöde och ökad produktivitet.

Visionen om en hållbar framtid
Kartan i kombination med olika informationslager ger värdefull information om aktuella markförhållanden i objektet där du avverkar. Kunskapen från MaxiVision möjliggör en mer skonsam avverkning och skotning, vilket inte bara ökar kvaliteten på ditt arbete utan också hjälper till att möta kraven på minskade markskador. Det är hållbart i längden.
MaxiVision

Fakta MaxiVision

- MaxiVision är en fristående molnbaserad kart- och GIS-tjänst. 
- Baskartorna finns i flera varianter, som satellit, ortofoto och hybridkarta. 
- Olika informationslager kan läggas ovanpå kartlagret och ge värdefull kunskap om objektet. Exempel är markfuktighetskarta, drivningsduglighetskarta
- Möjlighet att läsa in objekt från uppdragsgivare och kombinera dem med baskartan
- Vilka kartor och informationslager som finns tillgängliga varierar beroende på marknad
- MaxiVision ingår för kunder som har eller tecknar ett MaxiFleet Advanced Plus-avtal
- MaxiVision kan också köpas som fristående tjänst för en engångskostnad