MaxiFleet Rapport

Enkel tillgång till detaljerad information

Medan det i Nyckeltal endast går att se de viktigaste värdena för maskinerna, så kan du i funktionen Rapport visa mer detaljerade uppgifter. 

 

  • Objektrapport
  • Maskinrapport
  • Förarrapport
  • Händelserapport