MaxiFleet Produktions- och driftsuppföljning

Identifiera potentiella förbättringar

Under Produktionsuppföljning kan du få detaljerade analyser av din maskin.

 • Maskinanalys ger information om antal lass, volym, körd sträcka mellan lass, medelvolym med mera. Samt hur dessa förhåller sig till den effektiva arbetstiden.
 • Detaljer kring bränsleförbrukning presenteras genom olika nyckeltal, exempelvis bränsle per avverkad volym, per motortimmar och hur Eco-mode påverkar.
 • Du har även möjlighet att ta del av genomsnittlig bränsleförbrukning för olika moment, likt pålastning och avlastning, eller körning med eller utan last.

Driftsuppföljning

Driftsuppföljning med nyttjandegrad, samt hur tiden fördelas mellan:

 • Upparbetning     
 • Terrängkörning     
 • Övrigt arbete
 • Körning på väg     
 • Avbrottstid     

För att kunna hitta potentiella förbättringsområden kan avbrottstiden brytas ned i orsaker som:

 • Reperation     
 • Väntan på reparation
 • Underhåll
 • Trailertransport
 • Störning