MaxiFleet Offline Sync

Smidig och smart funktion när mobiltäckning saknas

MaxiFleet är ett webbaserat Fleet managment-system som gör det möjligt att sammanställa och presentera all den maskin- och produktionsdata som din maskin genererar. Med den smarta funktionen MaxiFleet Offline Sync kan även du som ofta arbetar i områden med dålig mobiltäckning effektivt utnyttja dessa fördelar.

Offline sync kan användas antingen som ett komplement i områden där mobiltäckningen är bristfällig eller i områden där täckning saknas helt. Funktionen är designad för att fungera sömlöst och låter föraren fokusera på sitt arbete medan tekniken sköter sig själv i bakgrunden.

Så här går det till

  • Föraren laddar ner en app i sin telefon.
  • Med en knapptryckning förs data från maskinen över till appen.
  • När föraren är tillbaka i ett område med täckning synkroniseras appen automatiskt med MaxiFleet.

 

Förutsättningar

En förutsättning för appen är att det finns ett WiFi-nät i maskinen. Funktioner i MaxiFleet där uppkoppling krävs är Fjärrstyrd dieselvärmare, maskin på karta i realtid och fjärruppkoppling.