MaxiFleet objekthantering

Smidig objekthantering effektiviserar och sparar tid

Objekthanteringen i MaxiFleet gör det möjligt att sköta och automatisera en stor del av det administrativa arbetet från kontoret, mobilen eller hemifrån.

Enkel och tidsbesparande administration
Ett objekt i MaxiFleet innehåller information om exempelvis avläggsplatser, virkeskoncentration och maskinernas körspår. Du kan i förväg förbereda ett objekt i MaxiFleet med dess identiteter, samt bifoga instruktionsfiler och kartor för både skördare och skotare. När föraren sedan kommer till maskinen finns alla objekt som har förberetts tillgängliga att välja i MaxiXT.

Information i realtid effektiviserar
I objektsöversikten i MaxiFleet kan du följa arbetets gång med dina objekt. Där visas information om andel skördad och skotad volym, medelstam och karta med avläggsplatser. Dessutom finns det möjlighet att snabbt skapa rapporter för ett visst objekt. Genom att exempelvis jämföra mot den estimerade volymen som angavs när objektet skapades blir det enkelt att få en snabb översikt över hur mycket arbete som kvarstår på objektet och arbetet kan effektiviseras ytterligare.

I och med att alla objekt lagras och administreras i MaxiFleet blir det även smidigt med objektsidentiteter. Alla maskiner i samma flotta får tillgång till samma objekt och samma information. Det innebär att det automatiskt utbyts kartinformation med körspår och produktion mellan skördare och skotare, förutsatt att du använder kartprogrammet MaxiVision.

Möjlighet till detaljerad uppföljning
Med objekthanteringen blir det enkelt att följa upp ett objekt både när det gäller produktion och karta. Kartan visar körspår, gränser för avverkningsområdet, delobjekt, avlägg samt avslutade och pågående objekt.

Förutsättningar
Gäller för MaxiFleet Advanced och Advanced Plus.
Area management

En bild som visar kartfunktionen i MaxiFleet.