MaxiFleet Nyckeltal

Enkel tillgång till dina nyckeltal

Under fliken Nyckeltal ser du de viktigaste värdena för dina maskiner. Funktionssymbolerna ser likadana ut som i styrsystemet MaxiXT.

Det är enkelt för dig som användare att jämföra en maskin med alla maskiner eller liknande maskiner, och det sistnämnda är fördelaktigt om entreprenören exempelvis har få maskiner. Nyckeltalen är färgkodade enligt skala från grönt till gult till rött. Det gröna värdet är på så vis det högsta, och det röda är det lägsta. Färgerna gör det enkelt för dig att snabbt bilda dig en uppfattning om maskinens status. Det är även möjligt att få fram detaljerad information och data i diagramform som visar hur nyckeltal har utvecklats under de tre senaste månaderna.

Exempel på nyckeltal

 • Total produktion – Volym
 • Antal lass – Totalt antal lass
 • Antal lass/E(t) – Antal lass i förhållande till effektiv arbetstid     
 • Produktion/E(t) – Produktion i förhållande till effektiv arbetstid     
 • Stammar/E(t) – Stammar i förhållande till effektiv arbetstid     
 • Medelstam – Genomsnittsvolym per stam     
 • Medelsträcka/Lass – Genomsnittssträcka som maskinen färdats för varje lass     
 • Avbrottstid – Den totala stilleståndstiden vid avbrott     
 • Maskintillgänglighet – Hur stor del av registrerad tid som maskinen varit tillgänglig för arbete     
 • MTBF – Genomsnittstid mellan fel på maskinen     
 • MTTR – Genomsnittstid för reparation av maskinen     
 • Bränsleförbrukning/Total produktion – Bränsleförbrukning i förhållande till produktion     
 • Bränsleförbrukning/E(t) – Bränsleförbrukning i förhållande till effektiv arbetstid     
 • Bränsleförbrukning/Motortimmar – Bränsleförbrukning i förhållande till motortimmar