MaxiFleet Milstolpar

Jämför din maskins prestanda före och efter större händelser

En milstolpe symboliserar en större händelse under maskinens livscykel, till exempel service eller förarutbildning. Funktionen gör det enklare för dig att följa upp och jämföra maskinens prestanda före och efter en händelse som påverkar produktionen. 

  • Milstolpen kan skapas automatiskt av systemet, när exempelvis ett aggregatbyte görs, men även läggas till manuellt av en tekniker eller utbildare.
  • När en milstolpe finns registrerad är det enkelt att göra en uppföljning av maskinens prestation och jämföra olika faktorer före och efter milstolpen.
  • I rapporten Analysera maskin visas nyckeltal för produktivitet och bränsleförbrukning både före och efter en viss milstolpe.
  • Under fliken Nyckeltal på översiktssidan visas milstolparna i trenddiagrammen. Där går det att se hur en viss händelse påverkar ett visst nyckeltal.