MaxiFleet maskinanalys

Följ maskinens status och öka din produktivitet

Med MaxiFleet Advanced och Advanced Plus får du tillgång till funktionen Maskinanalys, som gör att du effektivt kan följa maskinerna och få en överblick över deras status. Du kan hela tiden se nyttjandegrad och nyckeltal samtidigt som larm och varningar tydligt signalerar om maskinen avviker på något sätt.

Maskinanalysen är uppbyggd utifrån maskinens funktioner (skotare respektive skördare) och följande uppföljningar är möjliga;

  • MaxiFleet Advanced: Produktions- och Driftuppföljning
  • MaxiFleet Advanced Plus: Motor-, Batteri-, Våg- och Aggregatuppföljning. Dessutom hämtas oljeanalyser automatiskt och finns tillgängliga i MaxiFleet.

När du gör dina uppföljningar kan du anpassa rapporterna utifrån vad du vill följa upp per dag, vecka eller månad. Dessutom går det att filtrera utifrån förare eller arbetsområde.

Milstolpar, som ex genomförd service, förarutbildning eller aggregatbyte, visas också. På så sätt kan förändringar i maskinens prestanda följas upp.


Maskinanalys i MaxiFleet

Produktionsuppföljning
Här får du en tydlig överblick över produktionen; antal stammar, volym, volym/h och medelstam. Du kan se stamfördelningen med det rekommenderade arbetsområdet (brösthöjdsdiameter) för aggregatet. Om en stor andel stammar är utanför det rekommenderade området kommer MaxiFleet att varna för det.

Driftuppföljning
Här hittar du nyckeltal för nyttjandegrad och teknisk nyttjandegrad. MaxiFleet varnar om maskinen har en stor andel avbrottstid. Både här och under Produktion syns din bränsleförbrukning, men även under KPI-fliken som du når direkt från översiktssidan.

Motoruppföljning
Här kan du se maskinens förbrukning av DEF vätska samt motorvarvtal. Om andelen tid i tomgångskörning är stor kommer MaxiFleet att varna för det.

Batteriuppföljning
Batterisensor krävs.

Våguppföljning
Våguppföljningen visar antal lastcykler, antal avlastingscykler samt medelvolym avlastning och pålastning.

Aggregatuppföljning
Här kan du följa diametermätning via nyckeltal, samt överblicka planområdeslängder för att se om aggregatet har rätt inställningar för stamhållning och hanterar träden på ett bra sätt.