MaxiFleet Maskinöversikt

Få en överblick över dina maskiner

Maskinöversikten ger dig omedelbart en god överblick över din maskin, oavsett om du har en eller flera.

maskinöversikt

  • Status - om maskinen arbetar eller ej
  • Senaste skickade rapporten - för att se att informationsflödet är okej och att kontinuerlig rapportering sker
  • Nyttjandegrad - grundtid, rast och avbrottstid
  • Produktion – faktisk produktion
  • Objekt - vilket objekt maskinen arbetar på
  • Förare - vilken förare som kör maskinen
  • Aktiva larm - om maskinen har några aktiva varningar (gul) eller larm (röd) som bör ses över
  • Milstolpar - de milstolpar som är registrerade på maskinen
  • Programversion - vilken MaxiXT-version som maskinen har installerad