MaxiFleet

Lämna inget åt slumpen

Vad skulle det innebära för dig att alltid veta den smartaste och skonsammaste vägen till virket, på tryggt avstånd från sank mark? Att kunna förbereda morgondagens arbete hemifrån så att rätt information finns till hands vid arbetsdagens början? Eller att en servicetekniker kan koppla upp sig mot din maskin och hjälpa dig på distans?

Med den digitala tjänsten MaxiFleet får du ett heltäckande verktyg som förenklar din arbetsdag – oavsett om din maskinpark består av en eller hundra skogsmaskiner. MaxiFleet hjälper dig att hålla koll på dina maskiner, samarbeta med kollegor eller fatta trygga beslut baserat på fakta.
 Allt detta är möjligt tack vare vårt styrsystem MaxiXT som processar enorma mängder data om maskinen och dess produktion. Denna data analyseras sedan i MaxiFleet och resultatet är en rad hjälpfunktioner som förenklar din arbetsdag och hjälper dig att göra lönsamma och hållbara val.

Vad innebär MaxiFleet för dig?

MaxiFleet Precision mindre

Precis positionering ger stöd i arbetet

Precision

Tack vare den tekniska utvecklingen i satellitpositioneringssystemet GNSS så kan MaxiFleet nu visa maskinens position med någon centimeters felmarginal, vilket ligger till grund för det nya och spännande området Precision.

Det finns flera praktiska funktioner inom Precision, så som möjligheten att skapa exakta, digitala staket för att markera gränser runt avverkningsobjekt eller skyddsområden. Med hjälp av stamkodsvisualisering är det enklare att klassficera träd baserat på biologisk mångfald.

Läs mer om Precision här och mer om stamkodsvisualisering här. Hör produktchefen för Connected products berätta mer om Precision i denna video.
MaxiFleet work area management

Planera för bättre resultat

Work area management

MaxiFleet ger dig helt nya möjligheter att förbereda och planera jobb för både skördare och skotare. Eftersom MaxiFleet är en molnbaserad tjänst kan du planera jobbet där du vill, och från vilken uppkopplad enhet som helst. Du matar in identiteter, produkter, områden, kartor, GIS och andra viktiga uppgifter. Rätt information hjälper föraren att kunna ägna arbetstiden åt aktiv produktion och bättre tydlighet minimerar också riskerna för onödiga körningar och fel.
MaxiFleet machine information

All maskininformation samlad på ett ställe

Machine information

MaxiFleet samlar all information om din maskinpark och ger fortlöpande insikter om varje enskild maskin. Du ser nyttjandegrad, driftstatus och har full koll på var varje maskin befinner sig geografiskt. Det innebär inget extra jobb för föraren, eftersom all data loggas och sparas automatiskt.

Det är lätt att jämföra bränsleförbrukning och produktion och när det är dags för månadsbokslut kan du enkelt summera den aktuella informationen.
MaxiFleet interaction

Interaktion, support och utbildning

Interaction

Via MaxiFleet når du många praktiska funktioner på distans; kontrollera batteriets status, se temperaturen i hytten eller starta dieselvärmaren. Möjligheten till fjärrsupport där Komatsu Forests experter kopplar upp sig mot din maskin är också en extra trygghet. Du kan också tillåta en tekniker att fjärrstyra maskinen, göra felsökningar samt uppdatera maskininställningar och programvaror. Detta minimerar stillestånd och sparar både tid och pengar - inte minst eftersom kostsamma resor kan undvikas. Det är även möjligt för en tekniker att genomföra fjärrutbildning.
MaxiFleet worksite collaboration

Dela information snabbt och smidigt

Worksite collaboration

Med MaxiFleet och MaxiVision blir det enkelt att dela information mellan varandra. Skördarföraren planerar lämpliga basvägar, spökslag och avlägg utifrån aktuella förhållanden. Skotarföraren ser produktionen i varje körstråk och kan optimera körningen för att slippa onödiga omvägar. När virket är skotat till avlägget kan föraren avmarkera stråket, vilket underlättar uppföljning. Möjligheten att märka ut speciella områden och objektsgränser på kartan samt skriva meddelanden gör att arbetslaget hjälper varandra till ett bra jobb. Det är också möjligt att dela information med andra arbetslag eller bolag. All information uppdateras i realtid.
MaxiFleet work site information

Jobba skonsamt och effektivt

Worksite information

MaxiFleet och MaxiVision hjälper dig att köra mer skonsamt samtidigt som du blir mer effektiv. Du får områdeskartor med aktuell information, du kan också kombinera kartor över objekt och produktion med aktuell information om markförhållanden.

Det gör att du enkelt kan planera skotning utifrån skördarens körspår och därmed sparar både tid, diesel och miljöpåverkan. Du får bra överblick och tillförlitliga produktionsdata som gör det enkelt att justera planeringen vid behov. Kartfunktionerna i MaxiFleet innebär även att det snabbt går att skicka en tydlig slutrapport när ett område är klart.

Vilken nivå passar dig?

MaxiFleet är uppbyggt i abonnemangsform med olika tjänstenivåer så att du ska kunna hitta det som passar just dig och din verksamhet.

Base
Grundnivå där du får tillgång till den basala informationen i maskinöversikten. Vår supportpersonal kan fjärruppkoppla sig mot din maskin och du kan fjärrstyra dieselvärmaren samt se kartan i realtid.
Advanced
Här får du även möjlighet att göra jämförelser, använda kartlager, följa nyckeltal och se rapporter. Du kan också arbeta med planering och uppföljning av objekt.
Advanced Plus
Här får du till tillgång till alla funktioner i MaxiFleet. Du får också det molnbaserade kartprogrammet MaxiVision som ger dig detaljerad information om avverkningsobjektet och ger dig möjlighet att dela information med andra maskiner i området. Du kan dessutom fjärruppkoppla dig mot dina maskiner.