Komatsu 370.2

Pålitligt skördaraggregat för tunga jobb

Komatsu 370.2

Ett smidigt och lättanvänt aggregat - även i riktigt tät, grov och svårkvistad skog. Komatsu 370.2 lämpar sig väl för slutavverkning.

Specifikationer

370.2

Översikt

Aggregat Komatsu 370.2 med mått
Bredd, max

1 950 mm

Höjd med rotator

1 920 mm

Höjd till vertikalkniv

1 780 mm

Öppning knivar, övre

640 mm

Öppning knivar, nedre

750 mm

Matarhjulsöppning, max

600 mm

Matarhjulsdiameter

547 mm

Vikt

Torrvikt, från 1 470 kg

Matningshastighet

0–5 m/s

Matningskraft, brutto

Beroende på matarhjulsmotor: 28.2 / 30.7 kN

Matarhjul, typ

Stål- eller gummivalsar med slirskydd

Kvistknivar, max antal

6

Kvistningsdiameter, spets mot spets

500 mm

Kapsvärd

82,5 cm

Kapmotor

19 cm³/varv

Fäll/kapdiameter, teor. max

700 mm

Max hydraulflöde

Beroende på matarhjulsmotor: 300l/min / 310 l/min.

Max hydraultryck

28 MPa

Allmän info

Standard- och extrautrustning är marknadsanpassade och varierar från land till land. Din säljare har aktuell förteckning på vad som ingår. Tekniska data/mått varierar beroende på utrustningsalternativ. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande. Foton, diagram och skisser visar inte alltid maskinen i standardutförande.

Våra kunder