Vårt miljöarbete

En förutsättning för hållbar lönsamhet

Vi tror att miljöaspekter är förutsättningar för lönsamhet på lång sikt. Efterlevnad av miljölagstiftningen och att hålla sig innanför gränsvärdena är en självklarhet.

Vi har valt att integrera miljöarbetet som en aktiv och naturlig del i både utvecklingsarbetet och produktionen. Hela vår verksamhet kännetecknas av ansvarstagande, resurshantering och transparens när det gäller dokumentation och rapportering av miljöresultat. Vi förväntar oss även att våra underleverantörer delar vår syn på miljön, både i teorin och i praktiken.


Klimatneutralitet och noggrann kontroll

 • Våra produktionsenheter och merparten av våra verkstäder är klimatneutrala.
 • Vi köper endast ”grön el” och återför lika mycket energi till systemet i form av material som har återvunnits från produktionen. Vi återvinner så mycket som det går.
 • Vi minimerar energiförbrukningen i produktionen genom att använda oss av rörelsestyrd belysning, värmeväxlare m.m.
 • 93% av allt som vi fraktar är miljöcertifierat.
 • Vi är certifierade enligt ISO 14001 av certifieringsorganet DNV GL.
 • Alla kemikalier kontrolleras enligt lagstiftningen.
 • Vi genomför riskanalyser för alla tänkbara användningar av ett ämne, inte enbart för hur vi själva använder det.


Framtida planer

 • Livscykelanalyser för alla material som används i produktionen.
 • Ännu mer omfattande återvinning.
 • Arbete med optimerade transporter.   


Miljöfokus i våra produkter

 • Vi arbetar målmedvetet för att konstruera maskiner som optimerar mobiliteten och begränsar marktrycket.
 • Våra motorer är specialbyggda för skogsmaskiner, vilket minskar såväl bränsleförbrukningen som emissionerna.
 • Den mest miljövänliga hydrauloljan är standard för alla våra maskiner.
 • Slangar, filter och pumpar är optimerade för biologiskt nedbrytbara oljor.
 • Vi har utvecklat säkrare hydraulkopplingar för att förhindra läckage.

Miljöklassade motorer

Vi ligger i framkant när det gäller miljövänlig teknik för dieselmotorer, och har tekniken för att uppfylla lagkraven upp till EU Stage V/EPA Tier 4 Final. Dessa är de tuffaste kraven i lagstiftningen för motorer.

Våra motorer baseras på SCR-teknologi, vilket betyder att de är extremt bränsleeffektiva, genererar högre lönsamhet och har mindre miljöpåverkan. Vi använder även en renare motorolja, CJ-4-klassen, som innehåller lägre halter av svavel.


Läs vår miljöpolicy här.