Vår organisation

I Sverige och världen

Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner. Vi finns representerade på fem av världens kontinenter med ett nätverk av återförsäljare och egna säljbolag.

Vi har vårt huvudkontor i Umeå, och vi har två tillverkningsenheter, i Sverige och i USA. Våra egna företag finns i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Österrike, Frankrike, Storbritannien, Ryssland, USA, Australien och Brasilien. Vårt nätverk av återförsäljare representerar oss på alla andra viktiga skogsmarknader.

Vår omfattande serviceorganisation tar hand om maskinerna och ser till att de presterar optimalt under hela sin livslängd. Vi har verkstäder runtom i hela världen, varav 24 i Sverige. Våra servicebussar gör att vi snabbt kan ge assistans, bara i Sverige har vi 77 servicebussar. Vi har också maskin- och metodinstruktörer som hjälper våra kunder att maximera sin produktivitet, samt stödfunktioner för allt som rör våra maskiner och tjänster.

 

Korta fakta om Komatsu Forest

  • Grundat i Umeå 1961, som Umeå Mekaniska
  • Cirka 1 400 anställda
  • Huvudkontor i Umeå
  • Produktionsenhet för hjulgående maskiner och skördaraggregat i Umeå
  • Produktionsenhet för bandgående maskiner i Chattanooga, USA
  • Nettoförsäljning 537 miljoner euro 2018
  • Helägt av Komatsu Ltd of Japan