Komatsu Forest One

Vår nya fabrik

Komatsu Forest bygger en framtidssäkrad fabrik i stort format, med fokus på hållbar produktion och IoT.

Komatsu Forest har i dagsläget både huvudkontor och tillverkning i Umeå. Den nya fabriken kommer att byggas på industriområdet Klockarbäcken i stadens utkant och är en av de största satsningarna i industrisverige just nu.

Fabriken kommer att vara CO2 neutral i sin produktion, vilket uppnås genom effektiv energiförsörjning med solpaneler, modern byggteknik och geoenergi. Vad gäller IoT kommer Komatsu Forest att ta ett steg mot fjärde generationens industri, där vår tillverkningsprocess kommer att vara uppkopplad.

Ambitionen är även att den nya fabriken ytterligare ska förstärka regionens position som ledare inom det skogstekniska området.

Fabriken kommer att bli något av ett unikt landmärke med sina närmare 40 000 m2 uppdelat på produktionsyta i två plan samt en tillhörande kontorsbyggnad i sex plan. Den färdiga fabriken planeras att invigas under 2021.

Följ bygget av vår framtida fabrik.

Hela processen fångas av en live-kamera. Bilden uppdateras varje timme.

Tidslinje


Swedish Agency for Economic and Regional Growth