Komatsu Student - Praktik, examensarbete och karriär

Student

Examensarbete och praktik

Utbyte av kunskap och nya perspektiv är en viktig del i det innovativa arbetet. Därför har vi ett nära samarbete med universitet, högskolor och forskningsinstitut. Vi erbjuder studenter möjlighet att göra praktik och skriva sitt examensarbete hos oss som en del av detta samarbete.
För dig som student är det dig en möjlighet att utvecklas, få erfarenhet och bli förberedd inför framtiden. För oss är det också en möjlighet att få lära känna nästa generation medarbetare, det finns flera exempel på studenter som fått erbjudande om fortsatt anställning efter sin examen.

Om du är intresserad av praktik eller examensarbete hos oss, skicka ett mail.