Som projektledare är du delaktig i utvecklingsprocessen från estimering, planering och genomförande av utvecklingsprojekt, från förstudie till serieproduktion och efterföljande projektutvärdering och projektavslut. Du samverkar med övriga funktioner och avdelningar inom företaget och medverkar till att utveckla processer och arbetssätt kring projektledning.

I rollen stödjer du projektmedlemmar, planerar och följer upp aktiviteter och kostnader med fokus på status, avvikelser och åtgärder. Du sammanställer uppföljningar av prognoser och utfall för projekt och övriga aktiviteter som rapporteras till enhetschef R&D samt till företagets ledningsgrupp.

Troligtvis är du högskoleingenjör med några års erfarenhet av projektledning med fokus utvecklingsprojekt. Som person är du initiativrik, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Goda kunskaper i engelska och B-körkort är ett krav.

För mer information, kontakta Magnus Johansson, Dep Manager R&D, magnus.johansson@komatsuforest.com

Fackliga representanter:

Unionen: Håkan Uusimäki, hakan.uusimaki@komatsuforest.com
Sveriges Ingenjörer: Halvard Olderlund, halvard.olderlund@komatsuforest.com

Skicka in din ansökan senast 2021-03-15 till humanresources@komatsuforest.com