Arbetsuppgifter
I rollen som Platschef förväntas du leda och fördela arbetet på verkstaden i Östersund på Frösön. Du sköter planering av service och reparationer på kundmaskiner samt hantering av mer akuta ärenden hos våra kunder. Du driver och förbättrar verksamheten bland annat genom att planera kampanjer och erbjudanden. Till din hjälp har du 5 kompetenta medarbetare på plats samt stöttning av personal inom regionen och Komatsu Forest centralt. Tillsammans med Regionchef och övriga Platschefer/verkstadschefer drivs det långsiktiga förbättringsarbetet inom Komatsu Forest Region Mitt.

Erfarenhet
För att lyckas i denna roll tror vi att du har erfarenhet inom något eller några av områdena service & eftermarknad, egen entreprenad eller skogsmaskinförare.
Du har ett tydligt och motiverande ledarskap och gärna erfarenhet av att leda i verksamheter där kunden är i fokus. Du har en god struktur och förmåga att förstå kundens behov samt skapa långsiktiga relationer med såväl interna som externa kontakter. Körkort, minst typ B.

Ansökan
Upplysningar om tjänsten lämnas av regionchef
Ola Lassemo, 090-71 23 79 eller ola.lassemo@komatsuforest.com

Välkommen med din ansökan och CV senast 2019-08-04 till: humanresources@komatsuforest.com
Märk Ansökan med: ”Platschef Östersund”.

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.