Arbetsuppgifter

I rollen som Platschef förväntas du leda och fördela arbetet på verkstaden i Kisa. Du sköter planering av service och reparationer på kundmaskiner samt hantering av mer akuta ärenden hos våra kunder. Du driver och förbättrar verksamheten bland annat genom att planera kampanjer och erbjudanden. Till din hjälp har du fem kompetenta medarbetare på plats samt stöttning av personal inom regionen och Komatsu Forest centralt. Tillsammans med Regionchef och övriga Platschefer/verkstadschefer drivs det långsiktiga förbättringsarbetet inom Komatsu Forest Region Syd.


Erfarenhet

För att lyckas i denna roll tror vi att du har erfarenhet inom något eller några av områdena service & eftermarknad, egen entreprenad eller ledarskap och gärna erfarenhet av att leda i verksamheter där kunden är i fokus. Du har en god struktur och förmåga att förstå kundens behov samt skapa långsiktiga relationer med såväl interna som externa kontakter. Körkort, minst typ B.


Ansökan

Upplysningar om tjänsten lämnas av regionchef Ulrik Nanfeldt, 0501-278874 eller ulrik.nanfeldt@komatsuforest.com.

Välkommen med din ansökan och CV senast 2019-02-03 till: ulrik.nanfeldt@komatsuforest.com. Märk Ansökan med: ”Platschef Kisa”.

Vi ser att jämställdhet och mångfald är en styrka därför ser vi gärna kvinnliga sökande för att uppnå en jämn könsfördelning i företaget.