Det nya utseendet ger en bättre översikt av maskinerna och hur de presterar. I maskinöversikten kan du välja vilken information du vill se och du kan tydligare se maskinens position, nyckeltal och varningar direkt på maskinens detaljsida.


maskinöversikt
Maskinöversikt
maskinens detaljsida
Maskinens detaljsida


Administrationen av ett objekt blir nu enklare eftersom att du enkelt kan skapa och följa upp dina avverkningsobjekt på ett och samma ställe. Den mobilanpassade designen gör dessutom att du får en bättre upplevelse oavsett vilken enhet du loggar in ifrån.

Objekt
Objekt

Administration