Nya funktioner i rapporter och rapportmallar

Huvudmenyalternativet för rapporter där du tidigare skapade rapporter och rapportmallar är nu flyttad och omgjord. Skapa rapporter gör du nu endast från översiktssidorna (maskin eller objekt). Alternativt kan du skapa en automatisk prenumeration på en specifik rapport. Rapportmallar skapas och hanteras under Administrationssidorna.

Administrationen av rapportmallar görs genom en enkel steg-för-steg guide. I steg-för-steg guiden väljer du först vilken typ av rapport du vill skapa. I de nästföljande stegen väljer du vilka detaljer rapporten ska innehålla, om du vill ha några diagram i rapporten samt om du vill inkludera någon extra information. Extra information är en ny funktion som kompletterar en rapport med tex detaljerad information om maskinens avbrottstid. Det kommer att läggas till fler typer av extra information i framtiden.

Under tiden som du går igenom steg-för-steg guiden så ser du i en förhandsvisning en förenklad bild av hur rapporten kommer att se ut och vilken information den kommer att innehålla. I sista steget så väljer du hur rapportmallen ska sparas och vad den ska heta. När det är genomfört är rapportmallen klar för att användas!

Den nya administrationen av rapportmallar fungerar även i alla mobila enheter.

Övriga nyheter i rapporter

För att förenkla när du vill välja flera maskiner så finns nu en funktion i översikten för att välja alla maskiner. För att snabbt kopiera innehållet i en rapport finns nu en kopiera-funktion ovanför respektive tabell. Tabellinnehållet kan sen klistras in i valfritt program, t.ex. Excel. I den nya administrationen av rapportmallar kan du välja att lägga till extra information som komplement till huvudrapporten. Ett sådant exempel är en detaljerad avbrottslista.

Analys av oljeprover

Det är nu möjligt att se resultatet i MaxiFleet av oljeprover som är tagna och inskickade för er maskin. Om det finns varningar från analysen så kommer MaxiFleet att varna för dessa. Funktionen kommer att införas succesivt under 2017 allteftersom fler prover skickas in. Funktionen kräver MaxiFleet Advanced Plus.

Alla oljeprover visas med provdatum, status och en beskrivande kommentar. Originalrapporten från provningslaboratoriet kan laddas ned genom att klicka på provdatum.

Vill du veta mer? Kontakta din närmaste verkstad.