Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att utifrån funktionens strategier, mål och utvecklingsplaner leda gruppens arbete inom de två huvudområdena kvalitetskontroll av inkommande material samt kvalitetskontroll av produktionskvalitet. Du rapporterar till fabrikschef Umeå och ingår i fabrikens ledningsgrupp som tillsammans har i uppgift att leda verksamheten mot uppsatta mål.

Ditt och gruppens ena ansvar är att förebyggande arbeta med kontroll av artikelkvalitet, återrapportering till leverantörer, inköp, konstruktionsavdelningen och kvalitetsavdelningen. Funktionen deltar även i tvärfunktionella team för att agera på uppkomna produktionsstörande avvikelser. Ansvaret innefattar att analysera leverantörsprestanda och skapa aktiviteter för att kontinuerligt förbättra leverantörskvaliteten i samarbete med kvalitetsavdelningen.
Det andra ansvarsområdet är att kontrollera och följa upp produktionskvalitet, återrapportera till produktion samt att tillsammans med produktion säkra och utveckla arbetssätt för att kontinuerligt förbättra produktionskvalitén. Arbetet sker i nära samarbete med produktion, kvalitetsavdelningen och övriga intressenter.
Tjänsten innebär ansvar för att löpande följa upp och rapportera gruppens resultat.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är resultatorienterad och har ett starkt driv och en mycket god förmåga att analysera och visualisera. Det kräver att du har en mycket god förmåga att lyssna och samarbeta med andra för att på ett enkelt sätt kunna driva det gemensamma arbetet vidare.

Erfarenhet

Vi tror att du har en teknisk grundutbildning på högskolenivå. Du har även erfarenhet av kvalitetssäkring av metoder/processer såväl som kvalitetskontroll och mätning av produktions- och komponentkvalitet ses som meriterande, men du är också van vid att till exempel hålla presentationer och agera mötesledare.
Du har mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift, det är en förutsättning för tjänsten.

Ansökan

För mer information om tjänsten kontakta Anna Fredriksson, Plant manager, anna.fredriksson@komatsuforest.com
Skicka in din ansökan senast 2020-12-06 till careers@komatsuforest.com

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. För oss är jämställdhet och mångfald en styrka som gör att vi växer och blir bättre tillsammans.