Vi har fått höra att några exemplar som delats ut tyvärr blivit snedskurna från tryckeriet. Vi beklagar detta. Om du har fått ett snedskuret exemplar är du välkommen att kontakta vårt tryckeri så skickar de en ny tidning till dig. Det gör du genom att maila till order@agrenshuset.se och uppge adressen dit tidningen ska skickas.

Just Forest 1 2017 framsida