Inloggning kunder

Som kund till Komatsu Forest kan du registrera dig och ditt företag. Att vara registrerad innebär att du kan läsa dina servicemeddelanden (SI) här samt få påminnelse om nya SI skickade till dig via sms eller e-post.