ProAct 2.0

Ett proaktivt servicekoncept för lönsamhet och trygghet

ProAct 2.0 gör ditt skogsmaskinägandet enklare, tryggare och mer lönsamt. Allt till en fast och låg kostnad, som utgår från just dina motortimmar. Det gör att du enkelt kan räkna hem investeringen och slipper oroa dig. Välkommen till den nya generationen inom servicekoncept.

Grundidén med ProAct 2.0 är att byta delarna innan de går sönder och att utföra underhåll innan du drabbas av driftstopp – allt enligt ett schema anpassat efter dig och din verksamhet. För att göra detta på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet innehåller konceptet fyra delar som bland annat innefattar enkla inspektioner, schemalagt underhåll, skräddarsydd utbildning och regelbunden uppföljning.

En viktig del i servicekonceptet är att det kan anpassas efter just dig. I MaxiFleet genereras all information om dina maskiner automatiskt, vilket förenklar serviceplaneringen avsevärt. Att sådant som tekniksupport och förändrade maskininställningar kan göras på distans via MaxiFleet effektiviserar det hela ytterligare. Liksom möjligheten till ett nära fältlager som är specialanpassat efter just dina behov. ProAct 2.0 är helt enkelt skillnaden mellan att tro och veta – och kunna agera därefter.

De fyra hörnstenarna i ProAct 2.0

1. Inspektion

ProAct 2.0 innefattar planerade inspektioner för att ha koll på maskinen mellan de planerade serviceintervallerna. Detta gör att du kan förutse servicebehov, minimera stilleståndstiden och maximera drifttiden.

2. Underhåll

Med schemalagd och planerad service begränsas produktionsförluster effektivt och med ett skräddarsytt fältlager underlättas och optimeras det dagliga underhållet ytterligare.

3. Utbildning

Vi skräddarsyr vidareutbildningar efter just ditt behov och utifrån dina förutsättningar. Viktiga delar är simulatorutbildning och användning av produktionsdata som genereras av MaxiFleet.

4. Uppföljning

Med ProAct 2.0 får du återkommande uppföljningar. Genom MaxiFleet kan du enkelt hämta in de viktiga maskinrelaterade data som du behöver – bränsleförbrukning, stilleståndstid och mycket annat.

Allt detta ingår i ProAct 2.0 till en fast kostnad per maskintimme:

 • Besök av tekniker/mekaniker för inspektion och service
 • Proaktivt underhåll för att förebygga haverier
 • Inspektioner för att ta pulsen på maskinen
 • Fria kilometerkostnader för ovanstående besök
 • Rabatt på arbetskostnader för planerade jobb
 • MaxiFleet Advanced licens med MaxiFleet Servicemodul
 • Komatsu original serviceoljor och filtersatser
 • Miljöavgifter för oljor och filter
 • Oljeprovsanalys på hydraulolja
 • Brandbesiktning
 • Förslag på ett rekommenderat skräddarsytt fältlager
 • Ekonomisk uppföljning
 • Rapport på maskinens prestanda och produktivitet

ProAct 2.0 XP

Upp till 9 000 timmars bekymmersfri produktivitet

ProAct 2.0 XP - Utökat Komponentskydd

Vid köp av ny maskin har du möjlighet att teckna tilläggsavtalet ProAct 2.0 XP som ger  ett utökat skydd för maskinens huvudkomponenter.