(Flashbanner)

Från SweLog till Sweden

Det har hänt mycket spännande på Komatsu SweLog det senaste halvåret:
En helsatsning på skogen, ny gallringsserie m.m. och det är bara början.
Den 1 mars är visserligen en måndag, men det blir en tydligt röd dag...
 
Fr o m 1 mars heter vi Komatsu Forest Sweden!
 
Nu blir skogen ännu rödare.
Nu blir satsningen ännu tydligare.
 
Nu kör vi!